Skattefritt aksjebytte

Utbytteutdelinger forut for et skattefritt aksjebytte skal ikke regnes som tilleggsvederlag, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse. Les hele saken her!

Nye krav til land-for-land-rapportering

Alle finansforetak er for årsregnskapet 2019 pliktige til å gi opplysninger om sin virksomhet i alle land hvor de er etablert. Dette følger av en forskrift Finansdepartementet vedtok rett før jul. Les hele saken her!