Om oss

Langseth Revisjon AS

Langseth Revisjon AS er medlem av Den norske Revisorforening. Som revisjonsselskap er vi pålagt kontinuerlig etterutdanning og faglig oppdatering med den trygghet det innebærer for deg som kunde.

Selskapet kan tilby den lovbestemte revisjon innenfor de rammer som lovverket og god revisjonsskikk angir. I tillegg til dette tilbys en rekke andre tjenester.

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone