Rentebegrensningsregelen – revisors plikter

Skattedirektoratet har publisert en uttalelse som omhandler revisors plikter ved godkjenning av skattyters anvendelse av den balansebaserte unntaksregelen tilknyttet rentebegrensningsregelen, jf. skatteloven § 6-41 åttende ledd. Les hele saken her!

Merverdiavgift på e-handel (VOEC)

Fra 1. april skal utenlandske leverandører av varer med lav verdi (under 3000 kroner) kreve inn merverdiavgift på salg til privatpersoner. Les hele saken her!