Din revisor i Oslo

Langseth Revisjon – din samarbeidspartner
Våre tjenester

Trenger du revisor?

Årsregnskap og visse andre opplysninger i revisjonspliktige foretak skal revideres av en uavhengig revisor. Vi tar på oss både store og små oppdrag innenfor mange ulike bransjer.

Velge oss som revisor?

Gjennom tilgjengelighet, samarbeid og god kommunikasjon ønsker vi i Langseth Revisjon å ha kunden i fokus – derfor mener vi at det er et trygt valg å velge oss som din revisor.

Andre tjenester

Utover finansiell revisjon og attestasjonstjenester kan vi med vår erfaring og kompetanse være en aktiv samarbeidspartner/rådgiver, også for andre enn våre revisjonskunder.

Våre tjenester

Revisjon bidrar til tillit – tillit til at tallene er i orden, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass.

 

MGI Worldwide is a global association of independent audit, tax, accounting and consulting firms. A Top 20 ranked international accounting network with some 5,000 independent auditors, accountants and tax experts in over 250 locations.