Trenger du revisor?

Årsregnskap og visse andre opplysninger i revisjonspliktige foretak skal revideres av en uavhengig revisor. Vi tar oss av det økonomiske for deg!

Les mer

Hvor holder vi til?

Langseth Revisjon AS holder til sentralt på Ryen i Oslo. Vi tar på oss både store og små oppdrag fra mange ulike foretak.

Les mer

Velge oss som partner?

Vi er en pålitelig og stødig partner for din virksomhet, og legger vekt på ryddighet, punktlighet og relevant rådgivning underveis.

Les mer

"Langseth Revisjon holder orden på økonomien i ditt firma"

Nyheter

Gjenopprett tilliten!

I følge Kommunal Rapport er rådmennene i Valdres og Hallingdal mye mer kritiske til revisjonen enn rådmenn ellers i landet. Bare to av ti mener kommunen i stor grad har en tilfredsstillende revisjon. Les hele saken her!

Kriminalitet i næringslivet anmeldes ikke

Virksomheter i både privat og offentlig sektor unnlater å anmelde kriminalitet, og 19 prosent av dem som unnlater å anmelde oppgir manglende tillit til politiets kapasitet og/eller kompetanse som årsak. Les hele saken her!

Husk fristene for registrering i Foretaksregisteret

Melding om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober. Les hele saken her!

Momskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Finansdepartementet har i forskriften som avgrenser området for når borettslag og eierseksjonssameier skal ha rett til momskompensasjon, i stor grad lyttet til vårt innspill om å likestille borettslag/eierseksjonssameier med ordinære selskaper. Les hele saken her!

Flere Nyheter