Våre tjenester

 

Hva er revisjon?

Årsregnskap og visse andre opplysninger i revisjonspliktige foretak, skal revideres av en uavhengig revisor. Revisor avgir deretter en skriftlig revisjonsberetning eller annen attestasjon av foretakets opplysninger. Revisjonsberetningen er tilgjengelig for alle.

Finansiell Revisjon

Revisjon bidrar til tillit – tillit til at tallene er i orden, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass. Det gir trygghet og tillit både internt og eksternt for kunder og andre forretningsforbindelser. Vi vil gjennom vår fagkunnskap, bransjekunnskap, erfaring og spesifikke kunnskap om din virksomhet sørge for at vår revisjon tilpasses de rutiner og de utfordringer som du og din virksomhet har.

Andre attestasjonstjenester

Årsregnskap i revisjonspliktige foretak skal revideres av en uavhengig revisor, og det skal avgis en revisjonsberetning hvor revisor uttaler seg om årsregnskapet. Det er også i andre sammenhenger krav om en attestasjon eller en uttalelse fra en uavhengig revisor, og vi kan tilby ulike typer attestasjonstjenester som gjelder andre forhold enn det offisielle årsregnskapet.

Andre tjenester

Utover finansiell revisjon og attestasjonstjenester kan vi med vår erfaring og kompetanse være en aktiv samarbeidspartner/rådgiver, også for andre enn våre revisjonskunder.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.