Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det kommer ikke ofte, og er ikke masete – så meld deg på vårt nyhetsbrev i dag!

Aktuelle satser

  • Avgiftssatser
  • Betalingsterminer – viktige datoer
  • Rentesatser
  • Feriepenger m.m.

Faren i trådløse nett

Mange er kanskje ikke klar over at det kan innebære en betydelig sikkerhetsrisiko å surfe på trådløse nett (WiFi). Nedenfor følger noen tips som kan gjøre det sikrere å surfe på trådløse nett. Les hele saken...

les mer

Dyrere el-firmabil – gunstig med yrkesbil

Mens skatten for firmabilbrukere ble økt fra 1. januar i år, kan håndverkere og andre med tjenstlig behov for varebil kl. 2 få en skattebesparelse på over 50 000 kroner i året. Det fremkommer i den årlige Firmabil-nøkkelen som publiseres i Revisor informerer 1-2018...

les mer

Arbeidstid til besvær

En regnfull dag i august 2017 kom to representanter fra Arbeidstilsynet på uanmeldt besøk hos et stort forsikringsselskap i Oslo. I løpet av det korte besøket ble det avdekket hele åtte brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Da er det ingen gyldig...

les mer

Oppdatert god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringene i regnskapsloven. Den viktigste endringen er at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet. Les hele saken...

les mer

Ikke godt nok!

Finanstilsynets tematilsyn om revisjon av friskoler viser at det er behov for et betydelig økt fokus på risikoene i selskaper som er underlagt særlovgivning. Les hele saken...

les mer

Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

Bokføringsforskriften er endret med virkning fra 12. mars 2018 slik at det kan foretas samfakturering innen kraftbransjen uten at det krever særskilt dispensasjon fra Skattedirektoratet. Les hele saken...

les mer

Forvaltningshonorar måtte deles opp

Høyesterett kom til at forvaltningshonorar i private equity-bransjen måtte deles opp i en fradragsberettiget forvaltningsdel og en ikke fradragsberettiget transaksjonsdel. Les hele saken...

les mer

Flere leverer regnskap

Regnskapsregisteret mangler nå bare i underkant av 1600 regnskap for 2016, en nedgang på 39 prosent fra året før. Les hele saken her!

les mer

Bitcoin – skatt og MVA

Skattedirektoratet har kommet med en veiledning om skatte- og merverdiavgiftsmessig behandling av bitcoin og andre virtuelle valutaer. Les hele saken her!

les mer

Utskrift av skattemelding fra Altinn

Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at muligheten for etterkontroll av innlevert skattemelding på Altinn nå er blitt vanskeligere. Les hele saken...

les mer

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finansdepartementet foreslår en ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter. Les hele saken...

les mer

Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye...

les mer
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Bli med på vårt nyhetsbrev
Få de viktigste nyhetene rett i innboksen. Vi lover å ikke sende masse spam
ErrorHere