Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det kommer ikke ofte, og er ikke masete – så meld deg på vårt nyhetsbrev i dag!

Aktuelle satser

  • Avgiftssatser
  • Betalingsterminer – viktige datoer
  • Rentesatser
  • Feriepenger m.m.

Gjenopprett tilliten!

I følge Kommunal Rapport er rådmennene i Valdres og Hallingdal mye mer kritiske til revisjonen enn rådmenn ellers i landet. Bare to av ti mener kommunen i stor grad har en tilfredsstillende revisjon. Les hele saken...

les mer

Kriminalitet i næringslivet anmeldes ikke

Virksomheter i både privat og offentlig sektor unnlater å anmelde kriminalitet, og 19 prosent av dem som unnlater å anmelde oppgir manglende tillit til politiets kapasitet og/eller kompetanse som årsak.Les hele saken...

les mer

Momskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Finansdepartementet har i forskriften som avgrenser området for når borettslag og eierseksjonssameier skal ha rett til momskompensasjon, i stor grad lyttet til vårt innspill om å likestille borettslag/eierseksjonssameier med ordinære selskaper. Les hele saken...

les mer

En milliard i tvangsmulkt

Tvangsmulkt har hittil i år tilført statskassen en milliard kroner. Samtidig har truslene om tvangsmulkt ført til en dramatisk økning i antall skattemeldinger og årsregnskap som leveres i tide.Les hele saken her!

les mer

Beskatningstrender i EU

EU har offentliggjort en rapport over skattesystemene i de 28 medlemsstatene i EU pluss Island og Norge.Les hele saken her!

les mer

Rentebegrensningsreglene foreslås endret

For konsernselskaper har Finansdepartementet forslått å utvide rentebegrensningsregelen til også å gjelde eksterne renter. Revisorforeningen mener at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger.Les hele saken...

les mer

Gaveoverføring ble sett på som realisasjon

Broren overførte aksjer til søsterens barn samtidig som søsteren overførte aksjer til brorens barn. Gaveoverføringene ble sett i sammenheng slik at det medførte realisasjonsbeskatning.Les hele saken her!

les mer

Salg av boligeiendom eid i sameie

En sameier kunne selge en bolig skattefritt selv om de tinglyste eierforholdene viste at boligen var eid i sameie med tre andre som ikke bodde i boligen.Les hele saken her!

les mer

Regelendringer fra 1. juli 2017

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde. Les hele saken her!

les mer

Statsautorisert revisor ny generalsekretær i Idrettsforbundet

Norges Idrettsforbund sliter med tilliten både internt og eksternt etter i lang tid å ha blitt kritisert for høy sigarføring og manglende åpenhet. Nå har Karen Kvalevåg, som er statsautorisert revisor fra NHH, fått i oppdrag å gjenopprette tilliten. Les hele saken...

les mer
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Bli med på vårt nyhetsbrev
Få de viktigste nyhetene rett i innboksen. Vi lover å ikke sende masse spam
ErrorHere