Utbytteutdelinger forut for et skattefritt aksjebytte skal ikke regnes som tilleggsvederlag, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse.

Les hele saken her!