Næringsdepartementet vil oppheve lovmessige krav om at styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og lignende må holdes som fysisk møte så lenge virusutbruddet pågår

Les hele saken her!