Varsel/vedtak om tvangsmulkt blir sendt ut 8. juni. Leveres ikke skattemeldingen innen fristen som er satt i varselet/vedtaket (10-11 dager), begynner tvangsmulkten å løpe.


Les hele saken her!