Etikkinformasjonsutvalget foreslår en ny lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Intensjonen er at dette på sikt skal gi et bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår.

Les hele saken her!