Tidspunktet for når det skal utstedes salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri foreslås endret.

Les hele saken her!