Revisorforeningen har vært en sentral pådriver i å få frem en ny norsk regnskapsstandard for «øvrige foretak» basert på et internasjonalt rammeverk.

fra DnR: Newsfeed kunder http://ift.tt/1dV1J3Q
via IFTTT