På grunn av konsekvensene koronaviruset får for mange arbeidsgivere, har Skatteetaten stoppet automatisk tvangsmulkt for a-meldingen.

Les hele saken her!