Finansdepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse om enkelte spørsmål knyttet til rentebegrensningsreglene.

Les hele saken her!