Det vil ikke bli ilagt tilleggsskatt for feil i beregnet innførselsmerverdiavgift når den skattepliktige har full fradragsrett.


Les hele saken her!