Allmennaksjeloven krever at styret behandler årsregnskapet i møte. Revisorforeningen mener at styremøtet kan gjennomføres som videomøte eller telefonkonferanse. Dette gjelder også for andre krav om at styret skal behandle saker i møte og for krav om at revisor skal møte i generalforsamlingen.

Les hele saken her!