Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosentpoeng for en termin og det åpnes for at staten kan gå inn på eiersiden i spesielt betydningsfulle norske bedrifter.

Les hele saken her!