Det kan ikke kreves fradrag for gaver til stiftelser som ikke mottar andre offentlige tilskudd enn merverdiavgiftskompensasjon selv om stiftelsen revideres av revisor.

Les hele saken her!