Skjønnet bygget på at det forelå visse regnskapsmangler og at restauranten hadde en svært lav kontantandel i sin omsetning, sett i lys av bransjeundersøkelser.


Les hele saken her!