Revisorforeningen er enig i at kriminelle ikke bør eie eller lede et regnskapsførerselskap. Vi slutter oss til at Finanstilsynet får mulighet til å håndheve dette.

Les hele saken her!