Regjeringen har i statsbudsjettet for 2016 foreslått en vesentlig innstramming av lån fra selskap til personlig aksjonær. Med virkning fra 7. oktober 2015 skal kreditt og sikkerhetsstillelse fra selskap til personlig aksjonær og dennes nærstående skattlegges som utbytte. Bestemmelsen omfatter også lån som gis fra andre selskap i et konsern. Les hele saken her!