Transportnæringen får utsettelse av fristen for å tilpasse løsningene for personalbilletter til de nye reglene for skattlegging av naturalytelser til 1. januar 2020.

Les hele saken her!