Tvangsmulkt ilegges ved for sen levering av opplysninger. Skatteetaten varsler at tvangsmulkt vil bli brukt i stor utstrekning fra 2017.


Les hele saken her!