Regnskapsregisteret har medio juli 2019 god kapasitet. Saksbehandlingstiden ligger på 4-5 dager.

Les hele saken her!