Revisorforeningen anmoder Finansdepartementet om å foreslå endringer i regnskapsloven utover de minimumsendringer EUs regnskapsdirektiv gjør nødvendig.

Les hele saken her!