Formålet er å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres.

Les hele saken her!