En akademisk debatt i Finansdepartementet om EUs statsstøtteregler er i ferd med å velte noen av de viktigste tiltakene i Stortingets krisepakke for næringslivet.

Les hele saken her!