Det er ikke adgang til å registrere samarbeidende selskaper som fellesforetak i Merverdiavgiftsregisteret.


Les hele saken her!