Det foreslås å videreføre at kredittforetakets gransker må være statsautorisert revisor og uavhengig av foretaket. Kredittforetakets valgte revisor kan etter forslaget ikke være gransker, et nytt EU-direktiv åpner ikke for dette.

Les hele saken her!