Fra 2018 vil det igjen bli adgang til å benytte reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.


Les hele saken her!