ESA har fattet vedtak om å forlenge den gjeldende godkjenningen av den særlige skatteordningen for sjøfart til 31. desember 2017.


Les hele saken her!