Norsk RegnskapsStiftelse har utgitt veiledning pensjonsforutsetninger med oppdaterte tall pr. 31. august 2019.

Les hele saken her!