NRS har oppdatert uttalelsen om utstedelse av kreditnota som følge av endringer i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014, og det er tatt inn ytterligere veiledning i uttalelsen.


Les hele saken her!