Skattedirektoratet har nå publisert en prinsipputtalelse rundt regelverket for oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs.

Les hele saken her!