Ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting kan eiendeler og forpliktelser overføres selv om de ikke har en særlig tilknytning til virksomhet i selskapet.

Les hele saken her!