Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan søke nav.no om kompensasjon for tapt inntekt i april fra og med 4. mai.

Les hele saken her!