Borettslag etter borettslagsloven og boligsameier etter eierseksjonsloven med boliger tilrettelagt for heldøgns pleie- og omsorgstjenester kan ha krav på momskompensasjon.

Les hele saken her!