Midlertidig lov om rekonstruksjon trådte i kraft 11. mai 2020 og vil gjelde ut året. Loven innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. 5.6: Høring om forenklede rekonstruksjonsforhandlinger i små foretak.

Les hele saken her!