Det er vedtatt å endre lav momssats fra 12 % til 6 % med virkning fra og med 1. april til 31. oktober 2020. Dette gir noen praktiske utfordringer.

Les hele saken her!