Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars, april og mai måned. 29.5: Regjeringen vil videreføre ordningen for juni, juli og august måned. 12.6.: Egenandelen fjernes fra og med mai måned.

Les hele saken her!