Fristen for mars, april og mai blir forlenget fra 30. juni til 31. juli. 1.7.: Portalen åpnes for søknader for juni og juli tidlig i august.

Les hele saken her!