45 norske kommuner og en fylkeskommune har valgt et privat revisjonsselskap som revisor. Valg av kommunerevisor gjøres av kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 78 nr. 3.

fra DnR: Newsfeed kunder http://ift.tt/S1pXQx
via IFTTT