Det er foreslått en midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ordningen er ikke vedtatt ennå.

Les hele saken her!