Endringene i hvitvaskingsloven som ble foreslått i Prop. 76L (2016-2017) ble sanksjonert i statsråd 16. juni.


Les hele saken her!