I dom avsagt 12. mars 2014 avviste Høyesterett at utfisjonering av en eiendom til et selskap der aksjene umiddelbart ble solgt skattefritt innenfor fritaksmetoden ga grunnlag for gjennomskjæring.

fra DnR: Newsfeed kunder http://ift.tt/1j56Gov
via IFTTT