Ericsson Televisjon AS fikk ikke fradrag i Høyesterett for tilretteleggingshonorar og termineringsgebyr i forbindelse med at aksjene i selskapet ble solgt.

Les hele saken her!