Høyesterett kom til at hovedformålet med investeringen var aksjonærens private bruk. Selskapet ble uttaksbeskattet og aksjonæren ble utbyttebeskattet for vederlagsfri overføring fra selskapet for det samme beløpet.


Les hele saken her!