Revisorforeningen støtter i det vesentligste Finansdepartementets forslag til endring av LLR-forskriften om at de rapporteringspliktige må rapportere flere nøkkelopplysninger om sin virksomhet og skatteopplysninger. Vi mener likevel det er behov for en overordnet drøftelse av nye krav til selskapsinformasjon generelt og tiltak mot flytting av skattekostnader, slik at endringene kan skje samordnet.


Les hele saken her!