Norsk RegnskapsStiftelse sendte nylig på høring en ny norsk regnskapsstandard (NRS) som skal erstatte eksisterende standarder. Dette er et godt grunnlag for å forbedre og forenkle utarbeidelse av regnskap for norsk næringsliv.

fra DnR: Newsfeed kunder http://ift.tt/1l4UcQt
via IFTTT