Regjeringen fremmet 5. juni et lovforslag til Stortinget om at fristen utsettes i to måneder. Den 10. juni sluttet Finanskomiteen på Stortinget seg enstemmig til dette.

Les hele saken her!